راهنمای انتخاب اسم شرکت

اسم شرکت

در این مقاله قصد داریم اسم شرکت ، قوانین انتخاب نام شرکت ، روش استعلام نام شرکت و موارد مربوط به آن بپردازیم .
توسعه و موفقیت یک کسب و کار در گرو انتخاب نامی درست و متناسب با موضوع فعالیتی شرکت است .
نام انتخابی باید انتقال دهنده مفهوم و ارزش محصول و یا خدمت باشد و وجوه تمایز آن را از سایر کالا ها نشان دهد .

راهنمای انتخاب اسم شرکت

توجه داشته باشید که اسم شرکت باید به درستی و متناسب با موضوع فعالیتی انتخاب شود در غیر این صورت پس از مدتی مجبور به تغییر نام شرکت خواهید شد که همین امر تاثیرات منفی در بازاریابی و تبلیغات شرکت شما خواهد داشت .

هم چنین در نظر داشته باشید که پیش از درخواست نام های پیشنهادی از صحت و درستی آن ها ، معنادار بودن و تکراری نبودن آن اطمینان حاصل کنید تا مورد تایید واقع گردد چراکه در غیر این صورت ملزم به پرداخت هزینه های مجدد برای تایید نام خواهید بود .

لازم به ذکر است انتخاب اسامی خلاقانه و خاص و ابداعی بسیار حائز اهمیت بوده و امکان تایید نام های درخواستی را افزایش می دهد .
چناچه برخی بر این باورند که نام های خلاقانه و خاص بیشتر در ذهن مشتریان می ماند و به همین دلیل در بازاریابی و تبلیغات دارای اهمیت است .
متقاضیان می توانند پنج نام پیشنهادی ارائه دهند و به ترتیب اولویت بهترین نام واجد شرایط مورد تایید واقع می گردد .

قوانین انتخاب اسم شرکت

  • اسم شرکت هایی که در آن ها از عناوین و مفاهیم خارجی یا لاتین استفاده شده باشد ، مورد تایید واقع نخواهد شد .
  • نباید از اسامی و کلماتی بی معنا در نام شرکت به کار گرفته شود چنانچه مستند نام باید از فرهنگ لغت های معتبری من جمله عمید ، دهخدا ، معین و … در سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به طور کامل توضیح داده شود .
  • کلماتی مانند آپارتمان و تکنولوژی که لاتین می باشند ، نباید استفاده شود و باید از عناوین فارسی آن ها یعنی کاشانه و فن آوری استفاده نمایید .
  • در انتخاب اسم شرکت نباید کلماتی من جمله شاهد ، ایثارگر ، بسیج ، بنیاد و … استفاده گردد مگر در شرایطی که از سازمان ها و نهاد های مربوطه مجوز های لازم اتخاذ گردد .
  • نام انتخابی باید در بر گیرنده اسامی خاص باشد .
  • اسم شرکت باید منحصر به فرد باشد و تکراری نباشد به همین جهت پیش از درخواست نام های پیشنهادی باید از نام های درخواستی استعلام بگیرید .
  • نام مربوطه باید بر اساس شئونات انقلاب اسلامی باشد و متضاد با آن ها نباشد .
  • لازم به ذکر است در انتخاب نام شرکت نباید از اسم شرکاء بهره گرفته شود در این صورت نام شریکی که اسم وی در نام شرکت به کار گرفته شده است ، حکم شریک ضامن در شرکت های تضامنی را خواهد داشت .
  • هم چنین از عناوین و اسامی شعرا و دانشمندان معاصر نیز نباید استفاده گردد در غیر این صورت رد خواهد شد .
  • برای انتخاب نام شرکت از حداقل سه سیلاب باید به کار گرفته شود .

استعلام نام شرکت

استعلام اسم شرکت

استعلام اسم شرکت از دو طریق صورت می گیرد که عبارتند از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و سامانه شناسه ملی که بیشتر توضیح خواهیم داد .
هر یک از سامانه های مذکور دارای ویژگی هایی هستند که پس از وارد نمودن نام در هر کدام به شما نمایش داده خواهد شد .

استعلام اسم شرکت از طریق روزنامه رسمی

متقاضیان با مراجعه به روزنامه رسمی به آدرس https://www.rrk.ir و وارد نمودن یکی از اطلاعات شرکت ( که در اینجا نام شرکت مورد نظر می باشد ) اگر شخصیت حقوقی با آن نام به ثبت رسیده باشد تمامی اطلاعاتی من جمله نوع شرکت ، آدرس ، میزان سرمایه شرکت ، تاریخ تاسیس ، وضعیت هیئت مدیره و … به شما نشان داده خواهد شد .

استعلام اسم شرکت از طریق سامانه شناسه ملی

از دیگر مراجع رسمی برای استعلام نام شرکت ، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی است که به آدرس https://ilenc.ssaa.ir   می باشد .
اطلاعاتی من جمله ، نام شرکت ، شماره ثبت و شناسه ملی و آخرین آدرس شرکت در این سامانه به شما نمایش داده خواهد شد .

لیست اسامی خاص برای انتخاب اسم شرکت

پیشنهاد اسم با ب
ناممعنیناممعنی
بابکنام پسر ساسان در زمان اشکانیانبَختیار از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز
باتیسنام دژبان غزه در هنگام داریوش سومبَخشااز نام های روزگار هخامنشیان
بادرامکشاورزبَدخشان لعل
باربُدنام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویزبدرهنام یکی از سرداران خشایار شاه
بامدادنام پدر مزدکبَرازمان بلند اندیشه
بامشادنام نوازنده نامی در روزگار ساسانیانبَردیانام پسر کوچک کورش
بامگاههنگام بامدادبُرزو بلندبالا. نام پسر سهراب
بایگان نگهدارندهبُرزویهنام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
بخت آفرین نام پدر هیربد شهریاربَرسامنام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
بَرَسمشاخه های گیاهیبَرِشنومپاک و تمیز
بَرمکنام وزیر شیروی ساسانیبُزرگمهرنام مهین دستور انوشیروان دادگر
بَگادادنام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشیبَگاشنام یکی از سرداران هخامنشی
بلاشنام نوزدهمین پادشاه ساسانیبُنداردارنده اصل و بنیاد
بُنشاد شاد بنیادبَهاونددر اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی
بِهرادنیکی بخشبهرامفتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه
بَهرامشاهنام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتیبِهروزروزگار نیک و خوش
بِهزادنام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زوربِهمرداز نام های برگزیده
بهمننیک منش. نام پسر اسفندیاربهنام نیک نام
بوباردارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایاربوجهرهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی
بوخشارستگاربیژن نام پسر گیو
پیشنهاد اسم با پ
ناممعنیناممعنی
پاکدیندین درست، دین پاکپاکروانپاک باطن، نیک نفس
پاکزادپاک نژاد، نجیبپاکمهر از نام های برگزیده
پالیزکشتزارپَتَه مانی دادگستر
پدرام نام نبیره سام. درود، شادباشپرچمدرفش
پَرنگ نام پسر سامپرهاماز نام های برگزیده
پرویز شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانیپَریبُرزپَریبُرز
پژدونام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتیپژماناز نام های برگزیده
پَشَنگنام برادر زاده فریدون پیشدادیپشوتَنپیشکش کننده تن یا فداکار
پوروشسبدارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشتپوریانام یکی از پهلوانان ایران
پولادنام پسر آزادمرد پسر رستمپویاجوینده
پویانپوییدنپیروزپادشاه ساسانی
پیروزگرپیروز، کامیابپیشدادنخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری
پیلتَن پهلوانی بوده از فرزندان رستم زالپیمان مهر، عهد
پارساپرهیزکارپاساکنام برادر زاده داریوش بزرگ
پیشنهاد اسم با ت
ناممعنیناممعنی
تاژبرادر هوشنگ پیشدادیتخشاکوشنده
تَسوواحد زمانتکاپوجستجو
تَنسِرنام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکانتَهماسب از بزرگان ملک داراپادشاه ایران
تَهمتَن بزرگ پیکرتهمورسدلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی
توانانیرومند، زورمندتورنام پسر شاه فریدون
تورجدلیر و پهلوانتوسنام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
تیرداد بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیانتیسنام درختی است
تیگران نام یکی از سرداران خشایار شاه
پیشنهاد اسم با ج
ناممعناناممعنا
جان‌پرورنشاط انگیزجانان دلیرو زیبا
جاویدنام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسانجممخفف جمشید
جمشیداز پادشاهان پیشدادیجهانگیرنام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران
پیشنهاد اسم با چ
ناممعناناممعنا
چالشبا ناز و غرورچالیکاز بازی‌های کودکان
چلیپاگردونه مهرچوگان ابزار بازی قدیمی
چینوَدچگونه زیستن
پیشنهاد اسم با خ
ناممعنیناممعنی
خدابخشاز نام های برگزیدهخداداداز نام های برگزیده
خدایاراز نام های برگزیدهخدیوبلند جایگاه، سرور
خردمندنام یکی از پیروان دستور آذرکیوانخرم شادمان، خوش
خسرونیک آواز. نام پادشاه ساسانیخشاشهاز سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب
خشایارشاه دلیر و مردمنشخشنودشاد، شادمان، خوشحال
خورسندراضیخوش‌منشنیک نهاد
خوشنامدرستکار، نیکنامخُونیرِث نام یکی از هفت کشور زمین
پیشنهاد اسم با د
ناممعناناممعنا
داتَهدادگری، قانونداداردادگر، عادل
دادباننگهبان قانوندادبهقانون خوب
دادپویهاز شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیواندادجوجوینده عدل و داد
دادخواهخواستار عدل و داددادرس دادرسنده
دادفراز نام های برگزیدهدادمهراز نام های برگزیده
دادناماز نام های برگزیدهدادوَردادگر، عادل
دارادارنده، نام نهمین پادشاه کیانیدارابنام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
داریوش نام سومین شاهنشاه هخامنشیداژوسوخته، داغ
داور نام موبدی استدَریزنام داماد داریوش بزرگ
دَسَمفرمانده ده تن سربازدلاوردلیر، قهرمان
دماوندنام سرداری درزمان ساسانیاندهناداز نام های برگزیده
دینشاه یاور و سرور دیندینیاریاری دهنده دین
دیهیمکلاه پادشاهی
پیشنهاد اسم با ر
ناممعنیناممعنی
راتینبخشنده. یکی از سرداران اردشیر دومرادبخشنده
رادمانسخاوتمند . نام سپهدار خسرو پرویزرادمهرمهربخش. نام سردار داریوش سوم
رادین بخشندگیرازقیگل سپید، گونه‌ای انگور
رامتیننام چنگ نواز نامی خسروپرویزرامیارکسی که ایزدرام(شادمانی) یاور اوست
رامین نام یکی از فرزندان کیخسرورپیتونگاه نیمروزی
رَتوشتَرنام برادر بزرگتر اشوزرتشترَتوناک دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی
رَخشانتابان، از سرداران داریوشرَزینواژه پهلوی به چم زورمند
رَسامنام پیکار نگار بهرام گوررستم بالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران
رشننام یکی از مفسران اوستارَشنُوایزد دادگری و آزمایش
رشنوادنام سپهدار همای بهمنرَنگوشتَر نام برادر بزرگ اشوزرتشت
رهاآزادرُهامنام یکی از پهلوانان ایرانی. پسر گودرز
رهیآزاد، رهاروزبِه نام وزیر بهرام گور
روشاکنام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندرروشن تابان ، درخشان
رویین تننام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانیریوندمیوه ریواس
پیشنهاد اسم با ز
ناممعنیناممعنی
زادان نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرونزالنام پدر رستم
زامیاد نگهبان زمینزرواننام خوانسالار انوشیروان ساسانی
زَریر دارنده جوشن زرینزَمنام یکی از پسران غباد ساسانی
زنگهاز پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانیزَهیرنام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی
زَوارهپهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستمزوپیریکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل
زیارنام پدر مردآویچزیگراه ستاره شناسی
پیشنهاد اسم با س
ناممعنیناممعنی
ساساننام پدر بزرگ اردشیر بابکانسالارپدر زال، پسر نریمان
سامبهدینی از خاندان گرشاسبسامان نام بزرگ زاده بلخ
سَپْرَنگنام پسر سامسِپنتامقدس، ورجاوند
سپندورجاوند و مقدس. اسفندسِپِهرآسمان
سپهردادداده یا آفریده آسمانسپیداردرخت بلند و راست
ستایشخوب گفتنستُرگقوی هیکل، نیرومند
سرافرازسربلند، با افتخارسُرایشسرودن
سُرخابنام پنجمین پادشاه باوندیسُروش گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
سزاوارشایستهسَلمنام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی
سهراب تابش سرخ. نام پسر زالسورن دلیر و پهلوان ، توانا
سوشیانتبرگزیده دینیسیامکنام پسر کیومرس در شاهنامه
سیاوخش سیاوش، پسر کیکاووسسیاوشنام پسر کیکاووس
سیروسنام کورش به پیکره دیگرسینا یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت
پیشنهاد اسم با ش
ناممعنیناممعنی
شا بهرامنام بهرام گور پادشاه ساسانیشاپورنام دومین شاهنشاه ساسانی
شاخهبخشی از گیاه و درختشاد نام یکی از بزرگان روزگار ساسانیان
شادانشادمان و خشنود. نام پسر برزین. از کارمندان نگارش شاهنامهشادبهاز نام های برگزیده
شادفراز نام های دوران هخامنشیشادکامنام برادر فریدون
شادمانخوشحالشادنوشاز نام های برگزیده
شاهرخاز نام های برگزیدهشاهروزنام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر
شاهیننام یکی از بزرگترین سرداران لشکر ایران در زمان خسرو پرویزشایانسزاوار، شایسته
شایگان گرانمایه، لایقشباروزهمه گاه، شبانه روز
شباهنگ مرغ سحر، ستاره بامدادیشباویزپرنده شب پرواز
شتابچالاکی و سرعتشتابانپرسرعت
شرویننام پسر سرخابشکیبابردبار
شهابستاره بارانشهباز باز سفید و بزرگ
شهداداز نام های برگزیدهشهراداز نام های برگزیده
شهراماز نام های برگزیدهشهراناز نام های برگزیده
شهرَواناز نام های برگزیدهشهروزاز نام های برگزیده
شهریار فرمانروای شهر ، نام پسر خسروپرویزشهزاداز نام های برگزیده
شهسواردلاور، ماهرشهیاراز نام های برگزیده
شیاندرختی بلند ، خون سیاووشانشیدفراز نام های برگزیده
شیدهنام پسر افراسیابشیدوَرشیدوش
شیردلشجاع، دلیرشیرزادزاده شیر،بچه شیر ، نامی از روزگار انوشیروا
شیرمرد از نام های برگزیدشیروان از نام های برگزید
شیروَشهمانند شیر
شیشَماز ابزار خنیاگری
پیشنهاد اسم با ف
ناممعنیناممعنی
فاتکنام پدر مانی نقاش دوران ساسانیفرازبالا، بلندی
فرازماناز نام های برگزیدهفرازمنداز نام های برگزیده
فرامرزنام پسر رستم زالفربُدنگهبان و نگهدار فر
فربودراست و درستفرخ بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی
فرداداز نام های برگزیدهفردینپیشرو در دین
فرزاداز نام های برگزیدهفرزاماز نام های برگزیده
فرشادشادبخت و شادمانفرشوشتر یکی از وزیران کی گشتاسب
فرشیدنورانی ترفرمنشاز نام های برگزیده
فرنام نام یکی از سرداران شاپورفرنوشاز نام های برگزیده
فرهادپیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانیفَرََهمند از نام های برگزیده
فَرهود از نام های برگزیدهفرهومندباشکوه و بزرگ
فُرودنام پسر سیاوشفْرََوَرِتیش نام دومین پادشاه ماد
فَرَوَشیفَرَوَهَر، نیروی اهوراییفَرَوَهَرنیروی اهورایی درون انسان
فریانخاندانی از دوستان اشو زرتشتفریبرز نام پسر کیکاووس
فریدون از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریافوکانوعی درخت بید
فوگاننوشیدنی از دانه جوفولاداز نام های برگزیده
فیروزنام هجدهمین پادشاه ساسانی
پیشنهاد اسم با ک
ناممعنیناممعنی
کاچار سر و سامانکاردار پسر مهر نرسی از ارتشتاران دوره ساسانی
کارناز نام های برگزیدهکاریتلاشگر
کامبوزیاکمبوجیهکامبیزاز نام های برگزیده
کامجواز نام های برگزیده
کامدیناز نام های برگزیده
کامراننام دانشمندی زرتشتی اهل شیرازکامکار کامروا، کامران
کاموسنام یکی از سرداران افراسیابکامیابکامروا، خوشبخت
کامیار کامیاب ، کامرواکاوش جستجو کردن، کاویدن
کاوهنام آهنگر نامی که پادشاهی ضحاک را با کمک فریدون برانداختکاووساز نام های برگزیده
کاویاناز نام های برگزیدهکرتیرنام موبد موبدان روزگار شاپور یکم
کرکویاز نوادگان سلم، پسر فریدون
کمبوجیهاز نام های برگزیده
کورنگنام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادیکوروشبنیانگذار دودمان هخامنشیان
کوسان نام رامشگری استکوشاکوشیدن
کوشانکوشا بودنکوشیارنام یکی از سرداران تبری
کیابزرگ، صاحب، پادشاهکیافراز نام های برگزیده
کیامرداز نام های برگزیدهکیامنشاز نام های برگزیده
کیانجمع کی، پادشاهکیان پوراز نام های برگزیده
کیانزاداز نام های برگزیدهکیانفراز نام های برگزیده
کیانمهراز نام های برگزیدهکیانوشنام برادر شاه فریدون پیشدادی
کیقبادنام سردودمان و نخستین پادشاه کیانیانکیکاووس پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه کیخسرو کیانی
کیهان جهان، گیتیکیوان نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذرکیوان
کیومرس نام نخستین انسان روی زمین
پیشنهاد اسم با گ
ناممعنیناممعنی
گالوسنام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیسگرامیارجمند، مقدم
گرانمایهپرارزش، پر ارجگرایشگرویدن، پیروی
گَرشاسبدر اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامهگرگیننام پهلوان نامی ایران
گژدهم از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفریدگژگین از نام های برگزیده
گشتاسبنام پنجمین پادشاه کیانیگشوادنام پهلوانی در شاهنامه
گواراخوش‌آیند، با مزهگودرز نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس
گیلگرد و پهلوانگیوپهلوان ایرانی
پیشنهاد اسم با م
ناممعنیناممعنی
مازاریکی از سرداران مادی کورشمازنهمازندران در اوستا
مازیارنام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستانماکاننام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
ماندگار پایدار، ماندنیمانوشنام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب
مانینام پیکر نگار نامی در دوران شاپورماهاننام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
ماهرزبر دسماهواراز گوشه‌های موسیقی
ماوندادنام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیانمزدادانای بزرگ، پروردگار
مزدک نام پسر بامداد در دوران ساسانیمشیانام نخستین مرد در اوستا
منوچهرپهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادیمنوشفرنام پدر منوچهر شاه پیشدادی
مه زاد از نام های برگزیدهمِهرابنام پادشاه کابل و پدر رودابه
مهرانیکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانیمهرباننگهبان روشنایی و مهر
مهربُرزین دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجممهرپویاز نام های برگزیده
مهرپیکراز نام های برگزیدهمهرجواز نام های برگزیده
مهردادنام چوپانی که کوروش را پرورش دادمهرزاد زاده مهر
مهرگانجشن ملی ایرانمهرمَسمهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان
مهرنوشنام یکی از چهار پسران اسفندیارمهریار از نام های برگزیده
مهیار از نام های برگزیدهمِهرین از نام های برگزیده
مویزدانه خشک انگور
پیشنهاد اسم با ن
ناممعنیناممعنی
ناروننام درختی تنومندناشا دادگر
نامجوجوینده نامنامداردارنده نام
نامور از نام های برگزیدهناوَرز سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی
نریمان دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانهنَستورنام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب
نکیسانام نوازنده نامی دوران خسرو پرویزنمایان آشکار، هویدا
نوبختاز نام های برگزیده دوران ساسانینوبهار نام نویسنده دساتیر
نوذریکی از سه پسران منوچهرنوششهد، عسل ، انگبین
نوش آذر نام پسر آذرافروزنوشینوشیروان
نوشیروانانوشیروان. از نام های برگزیدهنوید مژده شادمانی
نیساننی‌زار، محل روییدن نینیک پی خجسته ، خوش قدم
نیکدلاز نام های برگزیدهنیکروز سعادتمند، خوشبخت
نیکزاداز نام های برگزیدهنیکنام نیکونام، خوشنام
نیکوخوب، زیبا، نیکو کارنیما نام یکی از شاعران ایرانی
نیوپهلوان و دلیرنیوتیشنام کوچکترین برادر اشو زرتشت
پیشنهاد اسم با و
ناممعنیناممعنی
واتهایزد آب در اوستاوخشروشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند
وخش دادآفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشیوخشور پیام آور
ورجاوندمقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرامورزمشعله آتش، گرمی آتش
ورسازجوان آراسته و زیباوَرَهرام نماد پیروزی
وَسپاربخشندهوَسنهنام کوهی در اوستا
وفاداراز نام های برگزیدهوَلخشبلاش، پادشاه اشکانی
وهامان نام پدر سلمان فارسیوَهمنش خوش منش، نیک منش
وُهومن ریشه اصلی بهمن امروزیویسپرد از بخش‌های اوستا
ویشتاسب نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

مشاوره ثبت شرکت

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری و ثبت تغییرات شرکت و هزینه ثبت آنها ، میتوانید با شماره 02188888849 تماس حاصل فرمایید و یا فرم استعلام ثبت شرکت  را پر نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود.

ثبت شرکت ونک

همچنین میتوانید اخبار و آموزش های مارا در اینستاگرام ثبت ونک دنبال نمایید.

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ثبتی

جهت مشاوره ثبتی میتوانید با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید یا فرم استعلام را پر نموده تا در اسرع وقت مشاورین ما با شما تماس بگیرند. همچنین شما میتوانید در واتس اپ هم با مشاورین ما در تماس باشید.
نیاز به مشاوره دارید؟