شرایط و ضوابط دریافت کارت بازرگانی

طبق قانون تجارت و صادرات و واردات دریافت كارت بازرگاني ، این امکان را به دارنده آن می دهد که در چهار چوب قانون اقدام به صادرات و واردات محصولات مختلف از بازارهای بین‌ المللی نماید . اخذ کارت بازرگانی برای شخصیت های حقیقی و همچنین شرکت های مختلف به عنوان شخصیت های حقوقی نیز […]
Read More