راهنمای چگونگی ثبت موسسه غیر تجاری

برای ثبت موسسه غیر تجاری باید نوع آن را که انتفاعی یا غیر انتفاعی می باشد مشخص کرد ، چنانچه در موسسه انتفاعی هدف به دست آوردن منافع است تا آن که سود آن را بین خود و دیگران تقسیم کنند .
در غیر انتفاعی نیز فعالیت های فرهنگی ، حرفه ای ، علمی و آموزشی را خواهیم داشت و برای ثبت موسسه غیر تجاری باید مدارکی را آماده کنید و به انتخاب نام و مشخص کردن موضوع فعالیت بپردازید.

در این مقاله به بررسی اطلاعاتی درباره ثبت موسسه غیر تجاری خواهیم پرداخت تا آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید .

ثبت موسسه غیر تجاری

به منظور ثبت موسسه غیر تجاری در ابتدا باید مشخص کنید که از نوع انتفاعی و یا غیر انتفاعی می باشد.
در صورتیکه نوع فعالیت قابل قبول باشد مجوزهای لازم را دریافت می کنید و‌ نام موسسه خود را تعیین می کنید که در این مرحله باید دقت شود که نامی که مورد نظرتان می ‌باشد تکراری نباشد.
اگر از بین اسم های پیشنهادی یکی مورد قبول واقع شد ، بر اساس قانون تجارت باید به تنظیم اوراق قانونی شرکت بپردازید و اعضا این اوراق را امضا کنند .

سپس باید به ارسال تمام اسناد و ضمیمه ها به اداره ثبت شرکت ها بپردازید و آنها را درون پاکت های مخصوص پست قرار دهید که کارشناسان در این مرحله مدارکی که ارسال کرده اید را بررسی می کنند تا اگر نقص و اشکالی نداشتند به تایید پرونده شما بپردازند .
در صورت تایید ، می توانید به تحویل اوراق ثبت بپردازید و آگهی تاسیس موسسه غیر تجاری را در روزنامه رسمی کشور منتشر کنید و ثبت موسسه غیر تجاری در این مرحله پایان می یابد .

معرفی موسسات غیر تجاری

بر اساس آیین نامه دو نوع موسسه غیر تجاری وجود خواهد داشت که شامل انتفاعی و غیر انتفاعی خواهد بود که در نوع انتفاعی می توان مطب پزشکی ، خدمات شهری ، موسسات فنی ، موسسات حسابرسی ، دفتر وکالت یا حقوقی و … را اشاره کرد که هدف از ثبت ، منافع مالی می باشد و سود آنها را بین خود و دیگران تقسیم می کنند .

در انواع غیر انتفاعی نیز موسسات پژوهشی ، موسسات خیریه ، سازمان ها و نهاد های دولتی ، شهرداری و … را می توان نام برد که هدف امور فرهنگی ، علمی و آموزشی و موسسات خیریه خواهد بود و به دنبال تقسیم سود بین خود و اعضا نخواهد بود .

به طور کلی فعالیت های تجاری در این موسسات وجود ندارد و فعالیت هایی مثل واردات و صادرات در آن امکان پذیر نخواهد بود و کد بازرگانی نمی توان دریافت نمود.
جلسه ای که هیئت مدیره برگزار می کند برای اینکه رسمیت پیدا کند باید اکثریت مدیران موسسه در آن حضور داشته باشند  و تصمیمات زمانی اعتبار دارد که اکثریت آراء را بتوان به دست آورد .

نحوه ثبت موسسات غیر تجاری

برای اینکه موسسه غیر تجاری را ثبت کنید حداقل ۲ نفر باید عضو هیات مدیره موسسه و دارای سن قانونی داشته باشیم که جنسیت آنها که مرد یا زن باشد فرقی نمی کند ، اعضای هیئت مدیره نیازی نیست که گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند.
ساختار این شرکت ها شبیه به شرکت هایی با مسئولیت محدود می‌ باشد و همانند آنها نیاز به بازرس وجود نخواهد داشت اما اگر اعضا خودشان بخواهند بازرس یا بازرسین را می توانند انتخاب کنند .

در این موسسه همانند دیگر شرکت ها هیئت مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خواهیم داشت .
وظیفه هر کدام از اینها فرق می کند و تصمیم گیری های لازم در مورد موسسه با توجه به اختیاراتی که دارند انجام می دهند و حداقل یک میلیون ریال سرمایه برای راه اندازی این موسسه وجود دارد و قانونگذار سقفی در رابطه با افزایش سرمایه در نظر نگرفته است.

از این رو برای راه اندازی میزان سرمایه بیشتر از میزان حداقلی می تواند باشد و اگر موسسه ای غیر تجاری در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد برای ثبت در ایران تنها در تهران و اداره ثبت شرکت ها باید آن را انجام داد .
در شهرستان ها نیز در صورتیکه اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری وجود نداشته باشد باید از طریق اداره ثبت مرکز اصلی اقدام نمود .

مدارک ثبت موسسه غیر تجاری

مدارکی که برای ثبت موسسه غیر تجاری لازم خواهیم داشت دو‌ دسته می باشد :

دسته اول اوراق ثبت موسسه می باشد و دسته دوم مدارک مورد نیاز ثبت موسسه خواهد بود که آن را باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرد ، بعد از اینکه مدارک ثبت موسسه غیر تجاری آماده شد نیاز به تهیه اوراق می باشد طوری که شرکاء و اعضا آن را امضا کرده باشند که شامل تقاضانامه موسسات غیر تجاری ، اساسنامه موسسات غیر تجاری ، اقرار نامه مدیران ،  مجوز اخذ شده ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسات غیر تجاری و صورتجلسه هیئت مدیره یا هیات امنا خواهد بود .

با توجه به نوع موسسه غیر تجاری این اوراق متفاوت خواهد بود ، اگر یک ارگان به موسسه مجوز داده باشد اساسنامه باید به تایید آن برسد و یا حتی گاهی ارگان یا موسسه ای که مجوز را صادر کرده است باید اساسنامه را تنظیم کند .

هزینه ثبت موسسات غیر تجاری

در ارتباط با ثبت موسسات غیر تجاری دو‌ نوع هزینه خواهیم داشت ، دسته اول هزینه های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواهد بود و دسته دوم هزینه های جاری ثبت موسسه غیر تجاری می باشد .
بعد از اینکه موسسه غیر تجاری ثبت شد، هزینه روزنامه را باید پرداخت کرد که ده روز فرصت خواهید داشت و بعد از آن در طی بیست روز باید پلمپ دفاتر را دریافت کرد و سپس در مدت ۲ ماه کد اقتصادی را اخذ کرد .

مجمع عمومی موسس موسسات غیر تجاری

مجمع عمومی موسس موسسات غیر تجاری در زمانی که تاسیس می شود وظایفی دارد که باید انجام دهد .
این وظایف شامل رسیدگی کردن به گزارش موسسین و تصویب کردن آنها، انتخاب اولین مدیران موسسات غیر تجاری،  تصویب کردن طرح اساسنامه موسسه و یا اصلاح آن و تعیین روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود در این روزنامه کثیرالانتشار تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی عادی باید به انتشار دعوت و اطلاعیه برای شرکاء پرداخت .

حداقل ۵ روز قبل از اینکه مجمع عمومی موسس تعیین شود ، گزارش موسسین را در محلی که برای آگهی دعوت مجمع تعیین شده است باید آماده نمود .

راهنمای ثبت موسسه غیر تجاری
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت موسسه غیر تجاری و همچنین در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت ، میتوانید با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید .